هما ناطق

محمد تنگستانی - هما ناطق، تاریخ‌دان فقید ایرانی از فریدون آدمیت تأثیر پذیرفته بود. ماشاءالله آجودانی حد این تأثیرات...

مسعود کدخدایی – تاریخ‌نگار و پژوهشگر تاریخ کم نیست، اما "هما ناطق‌ها" انگشت‌شمارند. از دست دادن او به معنای...

هما ناطق، نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه سوربن و تاریخ‌نگار دوران قاجار و مشروطه، روز اول ژانویه ۲۰۱۶ در پاریس...