همجنسگرايان ورزشکار

توماس هیتسلزپرگر، بازیکن سابق تیم