همجنسگرایی در مصر

دادرسی بر اساس یک فیلم ویدیویی در سایت یوتیوب استوار است. در این فیلم هشت جوان مصری هنگام گشت...

سرکوب همجنسگرایان به قصد قدرت‌نمایی در مصر ادامه دارد. لباس‌شخصی‌ها به حمام‌های عمومی قاهره هجوم برده‌اند و ۲۶ جوان...