همجنس‌گرایی در ایران

در گزارشی توسط شش رنگ می‌بینیم که مسئولان جمهوری اسلامی،از رهبر تا نظامیان، امامان جمعه، بالاترین مقامات دولتی و...

مرکز پژوهش‌های مجلس ايران گزارشی را منتشر کرده که در آن ادعا شده در سال ۱۳۸۶بيش از ۱۷ درصد...