همجنس گرايان

هزاران نفر از مردم سانتياگو، در تشييع جنازه يک جوان ۲۴ ساله هم‌جنس‌گرا که بر اثر شکنجه نئونازی‌ها کشته...

وزارت کشور انگليس تصميم گرفته است تا در گذرنامه زوج‌های هم‌جنس‌گرا تغييراتی وارد کند.


به گزارش بی‌بی‌سی (انگليسی) وزارت...

۴۰ نفر در جريان گردهمايی اعتراضی هم‌جنس‌گرايان در مسکو بازداشت شدند.


به گزارش خبرگزاری آلمان، پليس مسکو از بازداشت...

دولت صربستان راهپيمايی روز يکشنبه هم‌جنس‌گرايان در بلگراد را ممنوع اعلام کرد.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، ايويسا داسيک Ivica...