هملت

امیر کیانپور - هملتِ اوسترمایر نمایش خون و الکل و تهوع است. هملتی افراطی که قهرمانش، در جنونی گاه...

جایزه بزرگ جشنواره تئاتر فجر به نمایش «هملت» به کارگردانی توماس اوستر مایر از آلمان تعلق گرفت. کارگردان...