همن سیدی

همن سیدی − اگر کلاوزویتس در عصر ما زنده بود، شاید جمله مشهور خودش را چنین اصلاح می‌کرد: جنگ...

همن سیدی − هنوز بسیار مانده تا هزینه های تحمیلی قاسم سلیمانی بر سیاست و اقتصاد ایران در سوریه...

همن سیدی- از نظر اوباما آزمون لیبی و مصیبت‌های پس از جنگ در این کشور مهر تائیدی بر درستی...

همن سیدی- پرونده ایران در سوریه می‌تواند از پرونده اتمی قطورتر شود. جامعه جهانی بین اسد و مخالفان بنیادگرایش...

همن سیدی- پس از کشف جنازه‌های ۱۷۵ تن از کشته‌شدگان عملیات کربلای چهار، تلفات انسانی این عملیات برجسته شد....