همه پرسی استقلال اسکاتلند

بریتانیا ۱۱ ماه فرصت دارد در مذاکرات بسیار دشوار به یم توافق تجاری قابل اتکا با اتحادیه اروپا دست...

با تصویب برگزیت در پارلمان اروپا، شمار نمایندگان این پارلمان از ۷۵۱ نفر به ۷۰۵ نفر کاهش می‌یابد. محافظه‌کاران...

در پی رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، حزب ملی اسکاتلند (SNP)، حزب حاکم این کشور، خواهان...

یک روز مانده به برگزاری همه‌پرسی تاریخی جدایی اسکاتلند از پادشاهی متحد بریتانیا، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد موافقان و مخالفان...

در آستانه همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر، نتایج نظرسنجی‌ها، نشان می‌دهد که طرفداران استقلال از مخالفان آن...