همه پرسی استقلال کردستان

هدف مسعود بارزانی تشکیل یک دولت مستقل در کردستان است. اما ایران و ترکیه مخالف‌اند. رهبر کردهای عراق می‌خواهد...