هموفوبیا

نیلوفر جعفری- بسیاری از ما با ارزش‌ها و باورهایی در مورد جنسیت بزرگ شده‌ایم که درک درستی از مفهوم...

دولت روسیه در ادامه فشاربه دگرباشان جنسی، نام تراجنسیتی‌ها را در فهرست افرادی قرار داده که مبتلا به اختلالات...

سوده راد - آیا شما هم مثل من معتقدید بهترین راه کاهش و اصلاح رفتار‌ و گفتار‌ تبعیض‌آمیز، آموزش...

دو مربی وارد دبیرستانی در برلین می‌شوند و می‌خواهند درباره همجنس‌گرایی صحبت کنند. آنها با کج‌فهمی، پیشداوری و...

گروه‌های راست افراطی در ورزشگاه‌های آلمان همیشه حاضرند اما برخی نگرانند که آشکار شدن هویت جنسی هیتسلزپرگر، هموفوبیا...