هندوها

سیک‌ها و هندوها از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان هستند که به شغل فروش داروهای یونانی و بزازی مشغول بوده‌اند....

هندوها در نپال «جشنواره گادهیمای» را آغاز کردند. به‌رغم مخالفت نهادهای غیردولتی مدافع حقوق حیوانات، هزاران حیوان در این...

در سرزمین «کاما سوترا»، دانشجویان تصمیم گرفته‌اند با بوسیدن در برابر دیدگان مردم با بنیادگرایان مبارزه کنند. نام این...