هنر آبستره

پرویز جاهد- مجموعه وسیعی از آثار کازیمیر ماله‌ویچ نقاش و نظریه‌پرداز برجسته روسی در گالری تیت مدرن لندن به...

شهر نیویورک شاهد بازگشایی نمایشگاه ایران مدرن است که سه دهه هنرهای تجسمی ایران را پیش از انقلاب ۵۷...

سپتامبر امسال شاهد گشایش نمایشگاه «شکار پروانه» حاوی آثارجدید نیکزاد نجومی، هنرمند نقاش ایرانی در نیویورک بودیم. آن‌چه در...

جودیت هرمان - عکس‌های به‌ ظاهر آبستره‌ای که در اینجا می‌بینید، حاصل تکنیک‌های گرافیکی فوتوشاپ نیست. کل عکس‌های جی...

کت آوستن - "بچه‌ من هم که می‌تواند این‌ها را بکشد!" – اما دست نگه دارید؛ علم عصب‌شناسی زیبایی،...