هنر خیابانی

بنکسی، (Banksy) نام مستعار هنرمند گرافیتی‌کار بریتانیایی است. او هرگز هویت کامل خود را فاش نکرده است. آثار هنری...

در سال 2005 در بوستون

مردی کنار دیوار چندک زده