هنر در تبعید

فرهنگ کسرایی در فرانکفورت در تبعید درگذشت. نیلوفر بیضایی می‌گوید او هنرمندی صاحب اندیشه بود و انسانی روادار،‌ «نه...

ایرج جنتی عطائی - این ایسم‌ها آدم را سردرگم می‌کند. اما اگر هر کس از برابری زن و مرد...

نمایشگاه نقاشی بهروز نقی‌پور

بیستمین فستیوال تئاتر ایرانی از ششم تا دهم نوامبر در شهر کلن آلمان