هنگامه شهیدی

هنگامه شهیدی که برای شرکت در مراسم فوت مادربزرگ خود به مشهد آمده بود، بازداشت شد. او به بیماری...

در روز خبرنگار در ایران، همچنان نزدیک به ۵۰ فعال رسانه‌ای در کشور زندانی هستند و بر اساس این...