هواپیمای آنتونف

هشت ایرباس ۳۴۰ و یک ایرباس ۳۲۱ وارد ناوگان هوایی ایران شده‌اند. وزیر راه و ترابری گفت تعداد صندلی‌های...