هورست زهوفر

مجله خبری «اشپیگل» آلمان گزارش داده است که نصیب‌الله س.، یکی از #پناهندگان_افغان اخراج‌شده از آلمان برای شرکت در...

وزیر کشور آلمان می‌گوید انتخاب پناهجوی افغان که از آلمان به کابل بازگردانده شده بود و در آن‌جا خودکشی...

آلمان ۶۹ پناهجوی افغان را در یک پرواز به کابل بازگردانده بود. یکی از آن‌ها که هشت سال در...

وزیر کشور جدید آلمان می‌گوید اسلام به آلمان تعلق ندارد اما مسلمانانی که در آلمان زندگی می‌کنند متعلق به...