هیأت تحریر شام

ترکیه سال گذشته با شاخه سابق القاعده در جریان حمله به عفرین مذاکره کرد. ورود این گروه به فهرست...

پس از آنکه علی‌اکبر ولایتی گام بعدی سوریه و ایران را «آزادسازی ادلب» خواند، شورشیان نگران تکرار وضعیتی شبیه...

«هیأت تحریر شام» اعلام کرد که ابوبکر توحیدی، رهبر «جنبش مجاهدین سنی ایران» و یکی از فرماندهان این گروه...