هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسکو

کوتاهی شش دستگاه دولتی و نهاد عمومی در اجرای مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی «آتش‌سوزی پلاسکو» را آفریده است. هیئت...