هیات اعزامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل

هیات ایران در کمیته حقوق کودک سازمان ملل در حالی به ابهام‌ها درباره وضعیت حقوق کودکان در ایران پاسخ...