وابستگی مدارس دولتی تهران به حوزه علمیه

امید رضایی – از آذر ۱۳۹۲ مدارس دولتی تهران به تدریج به حوزه علمیه وابسته می‌شوند. پیامدهای این وابستگی...