واجدان شرایط شرکت در انتخابات

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۳۴ نفر واجدان شرایط حضور در انتخابات...