واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار

واحدهای مشکل‌دار به واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاق می‌شود که عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، و با مسائلی...