واحدهای نوهد

علی افشاری- تکاوران، سپاه قدس، گردان‌های فاطمیون یا زینبیه به دستور خامنه‌ای در سوریه حضور دارند و تعدادشان...