وال استریت ژورنال

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که در شرایط پس ازکودتای نافرجام در ترکیه و بازداشت...