وام ازدواج

شروین میرزایی − «با وامی که دولت میده فقط می‌تونم دوتا وسیله برقی با کیفیت پایین تهیه کنم.» این...

علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک