واکسن سرخک

از آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی در قاره اروپا ۲۲ هزار مورد بیماری سرخک به ثبت رسیده است. این در...