واکسن گارداسیل

انستیتو روبرت کُخ توصیه کرده است که دختران در سنین ۹ تا ۱۴ سالگی از واکسن «گارداسیل» برای پیشگیری...

بیماری‌های مربوط به رابطه جنسی در مورد زنان عوارض اجتماعی بیشتری دارند. این نوشتار اثرات روحی نمود بیماری زگیل...