واکنش به سخنان ترامپ در ایران

در ایران استفاده ترامپ از دو ترکیب خشم بسیاری را برانگیخته و اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران را در کنار یکدیگر...