واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماده‌های ۱۵ تا...

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۵ اردیبهشت کلیات طرح یک فوریتی حمایت از...

بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هم در این ویرانگری فرهنگی به قصد سودجویی و تراکم‌سازی نقش دارند. سازمان میراث فرهنگی...

این عمارت تاریخی با ارزش‌های ویژه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. سازمان میراث فرهنگی معترض است،...

صندوق احیای اماکن تاریخی پیرو مصوبه هیئت دولت بناهای تاریخی دیگری را به مزایده گذاشت. قیمت بنایی مانند قلعه...

بر اساس بند یک تبصره ۳۶ پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، سازمان میراث فرهنگی وظیفه دارد بناهای تاریخی ایران را...

محمد رضا پوینده، مدیر عامل صندوق احیاست. دست این نهاد در واگذاری بناهای تاریخی ایران به بخش خصوصی و...

هیأت وزیران، صندوق احیاء و شهرداری‌ها، دست در دست هم به بناهای تاریخی ایران چوب حراج زده‌اند. دولت از...