واگذاری خدمات شهری به پیمانکاران

مدیرعامل سازمان قطار شهری پرداخت مطالبات کارگران را به شکایت آنان از پیمانکار منوط کرده. کارگران اما تهدید شده‌اند...

وزارت کشور مجوز استخدام آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها را که حداقل سه سال سابقه کار دارند را صادر...

کارگران شهرداری‌ها که اغلب با دستمزدهای اندک به کار پرخطر اشتغال دارند، با تاخیر در پرداخت دستمزد، ساعات طولانی...

یکی از کارگران شهرداری سردشت گفته است او و همکارانش با وجود پرداخت نشدن حقوق شان از مراجعه به...

کارگران با واگذاری خدمات شهری به پیمانکاران معترضند که امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته، شهرداری میگوید اعتراض...