واگذاری مدارس به بخش خصوصی

دولت یازدهم در لایحه برنامه ششم توسعه، استقاده از امکانات بخش خصوصی در زمینه آموزش را مجاز دانسته است....

امید رضایی- در حالی که در ایران حدود پنج میلیون کودک از تحصیل بازمانده‌اند و کیفیت آموزش پاسخگوی نیازها...