واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی

مجید مولانوروزی هشدار داده که مرکز هنری ایران با آثاری به ارزش بیش از دو میلیارد دلار نقش برجسته‌ای...

وزارت ارشاد اسلامی تصمیم گرفته موزه هنرهای معاصر را به بنیاد رودکی واگذار کند. آیا ارشاد می‌خواهد بعد از...