وبسایت خامنه‌ای

برای چهارمین مرتبه عبارتی تحریک‌آمیز علیه اسرائیل، به عنوان مهم‌ترین جمله سال خامنه‌ای معرفی شد. جمله منتخب کاربران سایت...