وتوی قطعنامه فرانسه

طر‌ح‌های دیپلماتیک برای توقف بمباران حلب شکست خورده‌اند. آیا سیاست‌های روسیه در سوریه در غیاب راهکاری جدی از سوی...