ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

بر اساس طرح مجلس سهم بیمه کارگران از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش می‌یابد. حقوق بازنشستگی هم بر...

حمله به نظام تأمین اجتماعی بخشی از پروسه چند ساله خصوصی‌سازی در ایران است. تحمیل بدهی به سازمان تامین...

ع. رمضانیان − اگر در سال گذشته مدام نام مال‌باختگان را می‌شنیدیم، به احتمال زیاد امسال مدام نام بازنشستگان...

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید صندوق بازنشستگی کشوری ورشکست شده است و با روند کنونی صندوق...

اعتراض پیاپی بازنشستگان از بحرانی بودن وضعیت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نشان دارد. یکی از پیامدهای بدهی...

با توجه به بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی، تأمین تجهیزات دارویی و بیمارستانی مورد نیاز مراجعه‌کنندگان...

افزایش جمعیت بازنشستگان و بدهی‌ دولت به تامین اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی را با بحران روبرو کرده است. تعهدات این...