ورشکستگی کارخانه ها

طی چند سال گذشته شاهد پایین کشیده شدن کرکره کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه...

کارگران هپکو پس از ۳۱ روز اعتصاب و تظاهرات و راهپیمایی در شهر صبرشان به سر رسیده و خواهان...

کارگران گیلانا که ۳۰ ماه دستمزد معوقه دارند و در سال جاری نیز از خردادماه تا کنون دستمزدی دریافت...