وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید وزارت اطلاعات این افراد را از جمله در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع...

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از عادی شدن ربایش مخالفان حکومت ایران در کشورهای همسایه انتقاد کرد...

داده‌های تلفن همراه جمشید شارمهد نشان از آن دارد که حکومت ایران او را در دبی ربوده است....

مشخص نیست که آیا شارمهد توسط وزارت اطلاعات ربوده شده ، یا با همکاری نهاد‌های امنیتی کشورهای دیگر دستگیر...

هیوا رضاپور−وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که «نخبگان باید با این وزارتخانه همکاری کنند» و مجلس به نقش اطلاعاتی سپاه...

منابع حقوق‌بشری در اهواز از بازداشت شماری از فعالان فرهنگی‌ عرب‌زبان اين شهر از سوی نهادهای امنيتی جمهوری...