وزارت بهداشت

بر اساس طرح «تعادل‌سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی» پذیرش زنان در رشته‌های پزشکی محدود می‌شود.

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت،

سجاد رضوی، مدیرکل نظارت و

گروهی متشکل از کارشناسان وزارت ارتباطات، بهداشت، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه‌های مربوطه در مورد تاثیر پخش پارازیت...

محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت

علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت

کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت

در مجله پزشکی این هفته به انواع اصلی روش‌های پیشگیری از حاملگی و تأثیر سیاست‌های جدید بر افزایش بی‌رویه...

کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت

مجلس ایران صبح امروز بررسی

طی سه سال آینده، ۱۲۰

شمار بیماران تب مالت در

مسعود صالحی، رئیس مرکز توسعه

عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت

مقامات وزارت بهداشت، درمان و

حمیدرضا عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون

وزارت بهداشت ایران می‌گوید که

حسن امامی رضوی، معاون درمان

مصطفی کریمی، مدیرکل نظارت بر

محمدکاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت