وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

دیوان عدالت اداری دلیل توقف مصوبه را «هزینه‌های هنگفتی» دانسته که مخابرات ناچار است به کارگران پرداخت کند.

به‌روایت آمار دولتی ۱۸میلیون نفر از جمعیت ایران از سهام عدالت برخوردارند اما یک نماینده مجلس می‌گوید که اداره...

شهرداری تهران در پی اعتراض وزارت کار به سیاست «محروم سازی زنان از برخی مشاغل»، با ارسال جوابیه‌ای، این...