وزارت دفاع آمريکا

گفته می‌شود اوباما با پذیرفتن استعفای هیگل بر این نکته صحه گذاشته است که پاسخ به تهدیدات داعش نیازمند...

وزارت دفاع آمريکا سپاه قدس ايران را متهم کرده که با مهيا کردن کمک‌های مرگ‌آور برای طالبان تلاش کرده...

بر اساس اطلاعات وزارت دفاع

وزارت دفاع آمريکا از يکی از بزرگ‌ترين دزدی‌های اطلاعاتی در تاريخ پنتاگون خبر داد.


به گزارش خبرگزاری آلمان، ويليام...