وزارت دفاع ایران

فرماندهان نظامی در ایران اخیراً تمرکز ویژه‌ای بر تبلیغ دستاوردهای نظامی و آمادگی دفاعی این کشور کرده‌اند. در آخرین...

وزیر دفاع ایران خط تولید انبوه موشک صیاد ۳ را افتتاح کرد؛ موشکی که به ادعای او مطابق آخرین...