وزيران پيشنهادی

در چهارمين جلسه بررسی صلاحيت وزيران پيشنهادی دولت يازدهم در مجلس ايران، بار ديگر رويدادهای سال ۸۸ محور اصلی...

حسن روحانی برای رأی اعتماد نمايندگان مجلس به وزيران پيشنهادی در مجلس حاضر شد و از کابينه‌اش دفاع کرد....