وزیر جهاد کشاورزی

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام اینکه فساد گسترده‌ای در خرید و فروش تضمینی گندم شکل گرفته،...

وزیر کشاورزی برای بازدید هوایی از کانون‌های ریزگرد به خوزستان رفته. یک مقام محلی استان برکنار شده و اعتراض...