وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دانشی در استعفانامه خود نوشت با وجود اینکه معتقد است هیچ‌گونه تخلفی عمدی صورت نگرفته، اما برای کاهش انتقادات...

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران برگزاری مراسم افطاری دولتی مرسوم در ماه رمضان را در این...

گفت‌وگوی این هفته درباره سمرقند در شعر فارسی با ادش استد، نویسنده تاجیک در ازبکستان.