وزیر نفت و قرارداد توتال

بیژن زنگنه قرارداد توتال را «امنیت‌زا» خواند و گفت هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی در این قرارداد...