وزیر دفاع

به گفته محمود صادقی، وزیر دفاع تخطی اپراتور از ضوابط و عدم ارتباط‌گیری و اتکا به اطلاعات مبهم دریافتی...

مهم‌ترین مؤسسات مالی در ایران به نهادهای نظامی تعلق دارند، اما بیشتر آن‌ها از بانک مرکزی مجوز قانونی ندارند....

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی دفاع در نشست با نمایندگان عضو فراکسیون ‌ولایی برنامه‌‌های وزارت دفاع در دولت دوازدهم...