وضعيت حقوق بشر در ایران

یک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ایران خبر داد که رئيس قوه قضائيه در مورد سفر...

به‌گفته مخالفان حکومت ایران، قوه

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور

پس از ارائه گزارش بان کی مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و واکنش تند علی‌اکبر ولايتی به...

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری