وضعیت حقوق بشر در ایران

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده ارزیابی کرد اما از «تلاش‌های» تازه...

در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، سفیر ایران در سازمان ملل آن را...

برای بررسی روند طی شده در پیشنهاد و تصویب قطعنامه جدید درباره نقض حقوق بشر در ایران ...

کميته حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عميق خود را از نقض حقوق بشر در ايران و...

رادیو زمانه در گفت‌وگویی واکنش مسئولان ایرانی به قطعنامه حقوق بشری اتحادیه اروپا را با مهرانگیز کار، وکیل و...

مأموریت احمد شهید، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با ۲۱ رأی موافق در...

علی لاريجانی بار ديگر گزارش دبيرکل سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ایران را به باد انتقاد گرفت...