وعده‌های اقتصادی روحانی

پویا عزیزی- روحانی با بزرگ‌نمایی توافق هسته‌ای می‌کوشد عدم تحقق وعده‌های دیگر را به حاشیه ببرد. تصویب برجام...